ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN / HUISREGLEMENT


 1. BREETAX zal steeds alles in het werk stellen om U tijdig op uw plaats van bestemming te brengen. BREETAX kan niet aansprakelijk worden gesteld indien dit door omstandigheden niet haalbaar is. (wegenwerken, weersomstandigheden, overmacht, enz..)


2.Roken is ten alle tijden verboden in onze wagens.


3.Gordeldracht is verplicht, eventuele boetes bij het niet dragen van gordel door de reiziger zal verhaald worden op de reiziger.


4.Het is niet toegestaan om in de wagens te eten en te drinken, BREETAX zal steeds water ter beschikking stellen.


5.Indien er schade of bevuiling aangebracht wordt door de klant, vrijwillig of onvrijwillig, zal dit integraal aangerekend worden. Bij beschadigen of bevuilen van de wagen zal er een forfaitaire kost aangerekend worden van 100 euro welke onmiddellijk aan de chauffeur dient betaald te worden. De eventuele kost van een reiniging door een gespecialiseerde firma of reparatiekosten, worden U achteraf per factuur verstuurd. Alsook de eventuele kosten dat het voertuig tijdelijk buiten dienst is.


6.Betaling dient contant betaald te worden na elke rit, betalingsbewijs is steeds beschikbaar, voor op voorhand bestelde ritten kan er ook voldaan worden via overschrijving. Facturen kunnen op eenvoudige vraag opgesteld worden, hiervoor wordt een extra kost gerekend van 5 euro. De volledige facturatiegegevens zullen ook overhandigd worden aan de chauffeur. Facturen zijn betaalbaar “binnen” 10 dagen.


7.Alle prijzen zijn exclusief wegentol, rekeningrijden, parkeergelden en andere onvoorziene kosten.


8.Klachten aangaande facturen dienen te geschieden per aangetekend schrijven binnen 7 dagen na factuurdatum.
Specifieke afspraken aangaande luchthavenvervoer


 • Als we u thuis ophalen, wordt er verwacht dat u 15 minuten voor de afgesproken tijd klaar staat.

 • Vluchtgegevens aan ons bezorgen, zo kunnen wij controleren en ingrijpen indien nodig als de vlucht verschuift. De klant dient ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen bij terugvlucht per mail of per telefoon op nummer 0484/848484. Bij het niet verwittigen wordt de volledige ritprijs aangerekend/gefactureerd. Alsook is er dan geen garantie dat ik kan voldoen aan het gewijzigde vluchtschema wegens reeds bevestigde afspraken die gehaald moeten worden

 • Standaard krijgt u een niet gecombineerde rit aangeboden, dit wil zeggen dat er onderweg géén tussenstop plaatsvindt om iemand anders op te laden tenzij iemand van uw reisgenoten. Per bijkomende stopplaats wordt er 12 euro in rekening gebracht.

 • Indien er wordt afgeweken van een niet gecombineerd vervoer, zal u daarvan voorafdoor ons op de hoogte worden gesteld.

 • Het verschuldigde bedrag is contant te betalen aan de chauffeur, bij vertrek. Als de rit gefactureerd moet worden, zal de factuur betaalbaar zijn “binnen” 10 dagen. Ook kan er bij reservering ook online betaald worden.

 • Bagage kan en mag u meenemen zoveel voor uw vlucht is toegestaan. Extra bagage moet vooraf gemeld worden zodat we daar rekening mee kunnen houden

 • Bij de luchthaven wordt u vlakbij de vertrekhallen afgezet, indien U het wenst vergezel ik u tot aan de incheckbalie.

 • Bij het ophalen op een luchthaven is een mobiel nummer verplicht op te geven. Zodra het vliegtuig geland is, of als U langer moet wachten op uw bagage, verzoeken wij U om contact op te nemen op het nummer 0484/848484. Als u de bagage heeft opgehaald dient u zicht te begeven naar de uitgang. De chauffeur zal U opwachten in de aankomsthal met een bordje “BREETAX”


 • Bij annulatie van reeds gereserveerde ritten worden de volgende tarieven gehandhaafd


 • Bij annulatie meer dan 48 h voor vertrek reken ik 25% van de totale ritprijs aan


 • Bij annulatie minder dan 24 h voor vertrek reken ik de totale ritprijs aan.


Op al deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, de algemene voorwaarden en tarieven kunnen ten alle tijden gewijzigd worden.

Bij reservatie/bestelling gaan wij ervan uit dat u kennis genomen heeft van onze algemene voorwaarden en dat u ermee instemt

 

POLITIEREGLEMENT

Het vlaams decreet van 01/01/2020 en het besluit van de Vlaamse regering van 18/07/2003 regelen de wetgeving waaraan de taxibedrijven en hun chauffeurs moeten voldoen :


 1. Het is verboden te roken in het voertuig.

 2. Het is verboden in het voertuig te stappen als het

reglementair plaatsen bezet is.

3.Het is verboden zonder toestemming van de chauffeur in te stappen in het voertuig met honden of andere dieren die niet op de schoot gehouden kunnen worden, uitzonderingen hierop zijn geleidehonden voor blinden. Dit moet op voorhand doorgegeven worden als er dieren bij zullen zijn.

4.Het is verboden het voertuig te bevuilen of te beschadigen.

5.Het is verboden om het even welk voorwerp uit het raam te werpen.

6.Het is verboden zich uit het voertuig te buigen of portieren te openen tijdens de rit.

7.Het is verboden in te stappen in staat van klaarblijkelijke onzindelijkheid, of bij het dragen van een besmettelijke ziekte.

8.Het is verboden gevaarlijke voorwerpen of collies die wegens hun omvang, aard of geur kunnen hinderen, kwetsen, bevuilen of ongemak veroorzaken in het voertuig te plaatsen


De veiligheid van de taxichauffeur is uiterst belangrijk, de wetgever voorziet een aantal mogelijkheden die mits correct toegepast, drama’s kunnen voorkomen


De chauffeur mag :


 • Weigeren een persoon op te nemen die over een lange afstand of schaars bewoonde plaats gebracht wil worden, tenzij de identiteit kan worden vastgesteld. Zo nodig door tussenkomst van de politie

 • Klanten weigeren die de openbare orde verstoren,de veiligheid in het gevaar brengen, de goede zeden in het gedrang brengen alsook het niet respecteren van het taxivoertuig

 • Weigeren een persoon op te nemen die in staat van dronkenschap verkeert.


Bij het leveren van taxiritten zal de chauffeur steeds kiezen voor de snelste weg, niet de kortste, tenzij de klant er anders over beslist.

 

0484/84.84.84

Witte Torenwal 25/1
3960 Bree
BTW  BE 0705-805-850
Fortis  BE15 0012 5692 9030

 • Facebook
 • Instagram

©2020 door Breetax. Met trots gemaakt door JDC-Computers